Mannskorets historie

 

STIFTELSESDATO
Koret ble stiftet 2. oktober 1933 og stiftere var: Osvald Kvam, Karl Bjørnstad, Olaus Johansen, Otto Stene og Kristian Juel Ebbesen. Koret hadde sitt utspring fra et kor i Ranheim Musikkforening. Dette koret opphørte når det nye koret ble stiftet.
 

KORETS HISTORIE
Koret har hatt 26 dirigenter i løpet av sine 82 år. Den første dirigenten var lærer Sverre By, men den mest betydningsfulle dirigenten ifølge dagens leder, har vært Arne Larsen.

Koret har samarbeidet med flere andre kor, her kan nevnes Timrå Mannskor i Sverige, kor fra Malvik og Orfeus.

 

Ved 50-årsjubileet opplevde koret sine glansdager med hele 50 sangere. De neste årene gikk det tråere og i årene 2000 til 2005 betegnes som de dårligste årene i korets historie. Siden den gang har koret hatt en positiv utvikling,  og vi fikk et skikkelig løft med vår nye dirigent Benita Granum.

 

DAGENS KOR
I dag har koret 26 sangere og dirigent er Heidi Hagerup Uddu, som overtok nå i høst. Hun er en ung dame på 27år, men har allerde en solid erfaring innen både korps- og kordirigering i både inn- og utland, i tillegg til solide teoretiske musikkunskaper.  Vi ser fram til å samarbeide med henne og starten er lovende!

Koret har sangøvelse hver onsdag i Folkets Hus på Ranheim. Der blir de kjørt stramt av korets dirigent, men det blir også tid til litt sosialt. Korets alderssammensetning spenner fra 50 til 83 år.

Koret har øvelser i Folkets Hus på Ranheim hver onsdag fra klokka 19.00 til 21.00.

Antall aktive sangere i koret har steget betraktelig de siste to årene, og repertoaret utvides stadig til å omfatte de fleste genre innen mannskorsang.
Utover dette vil vi peke på korets meget populære vårkonsert i Folkets Hus på Ranheim. Denne konserten er alltid utsolgt, og det er stor stemning.

 

Fjoråretsrets vårkonsert ble avviklet 27.april og ble en formidabel suksess. Stappende fullt i storsalen slik at desverre mange måtte nøye seg med ståplass. Programmet var variert med mange muntre innslag. Ranheim mannskor takker publikum og deltagende kor, og vil gjenta suksessen våren i år! Vårkonserten i 2017 går av stabelen 10.mai kl. 1900 i Ranheim Folkets hus.

 

Vår forrige dirigent kommer som sagt fra Riga i Latvia. Hun har et vedig stort kontaktnett innen sangermiljøet i denne nydelige byen. Koret arrangerte derfor en meget interessant og suksessfull tur til denne byen sommeren 2012. Suksessen ga mersmak, og derfor gjentok koret turen i 2015 (29.05 - 01.06).

 

Ranheimsavisa har en flott reportasje fra rigaturen i 2015 (Lenke under).

 

http://ranheimsavisa.no/index.php/1246-ranheim-mannskor-pa-tur-til-riga

 

 

Koret har en rekke oppdrag i løpet av sesongen. En del faste sykehjem besøker vi hvert år, og dette er alltid meget populært. I tillegg deltar vi på en rekke konserter arrangert av andre kor i lokalmiljøet.

 

Dersom du har lyst til å bli medlem i Ranheim Mannskor, ta kontakt med Eldar Hernes, tlf 41312466 eller møt opp på en av korets øvelser Ranheim Folkets Hus.

 

 

 

Ranheim Mannskor i 1945
Koret utenfor Vår frues kirke høsten 2014
Ranheim Mannskor 60 år

Dagens kor fotografert i 2014 utenfor Vår Frues Kirke i forbindelse med korets opptreden i NRK produksjonen av "Salmeboka minutt for minutt"

Dagens styre

  • Facebook App Icon
  • YouTube Basic Black
Ranheim Mannskor i 1956

Koret i 1945

Koret i 1956

Koret fotografert ved 60-års jubileet.

Eldar Hernes              Styrets leder

Eugen Eide                Nestleder

Sjur Tvete                  Sekretær

Harald Monsø            Kasserer

Helge Stokbak           Styremedlem

Knut I. Hermansen    Styremedlem

Gjermund Bogen       Styremedlem

Bjørn Sæle                Varamedlem

Bjørn Hattrem           Noteforvalter

Helge Stokbak          Revisor